AMS Funderingstechniek BV

Funderingtechniek

De basis onder elk bouwwerk is een goede fundering. Zonder goede fundatie geen constructief veilig bouwwerk dat tot in lengte van jaren dienst kan doen. Het bedenken van de beste funderingsoplossing en het toepassen van de juiste funderingstechniek is een vak apart. Een echt specialisme, dat Heijmans in eigen huis heeft en waarbij we, letterlijk, kunnen bouwen op jarenlange ervaring.

Funderingen

Funderen is de kunst om de druk van een bouwwerk goed over de ondergrond te verdelen zodat het niet inzakt of scheef gaat staan. Door een goede analyse van de ondergrond, het bouwwerk en de manier waarop het wordt geconstrueerd, bepalen wij de beste basis onder het bouwwerk.
Een fundering op palen is in Nederland zeer gebruikelijk, waarbij palen de grond in worden geboord of geheid tot het punt waar er voldoende draagkracht voor het bouwwerk is.

Damwandconstructies

Damwanden zijn bedoeld om te zorgen voor een scheiding bij hoogteverschillen in het maaiveld of als waterkerende constructie. Door bijvoorbeeld een bouwkuip uit te voeren als damwandconstructie maken wij een plek waar de werking van grond en water het bouwporces niet verstoord. De twee elementen zijn altijd in beweging en voor een veilige bouw is het nodig die effecten uit te schakelen. Onze kennis van damwandconstructies gaat verder. Wij ontwerpen, realiseren en kunnen u volledig ontzorgen door het realiseren van volledige bouwkuipen.

funderingtechniek-amsbouwgroep

Vul uw zoekwoord in